Privacy Policy

Vertrouwelijk en veilig

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die door middel van deze gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is breed. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een BSN-nummer, een intern registratienummer, een adres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam, een IP adres etc. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie. Persoonsgegevens kunnen soms automatisch worden doorgegeven, bijvoorbeeld door het bezoeken van deze website, waarbij uw IP-adres verstrekt wordt.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op onder andere ras, geslacht, godsdienst, genetische of medische gegevens.

Van Nature Anders kan (bijzondere) persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Nature Anders en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op deze website of op andere wijze verstrekt.

De persoonsgegevens die Van Nature Anders verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

– voor het verrichten van haar werkzaamheden;
– voor het factureren van haar werkzaamheden;
– om u te informeren over actualiteiten en diensten;
– voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder – begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

Van Nature Anders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren. Als er gegevens worden bewaard, dan is dat maximaal 7 jaren.

Van Nature Anders zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dat moet in het kader van een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of de bedrijfsvoering van Van Nature Anders. Wanneer dat laatste nodig is, dan worden de benodigde gegevens slechts verstrekt in het kader van een verwerking, op basis van instructies van Van Nature Anders en in overeenstemming met het Privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Op de website van Van Nature Anders worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, om daarmee de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld een pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cookies kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het onthouden van een loginnaam of instellingen, het verzamelen van surfinformatie (profiling) en/of het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie). Via cookies kan Van Nature Anders inzage krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). U kunt cookies zelf verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Van Nature Anders maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe de vermeldingen van Van Nature Anders bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van Nature Anders te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Nature Anders heeft hier geen invloed op. Van Nature Anders heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Nature Anders verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen per:

Email
contact@vannatureanders.nl
Telefoon
06 538 43 111
Post
Van Nature Anders
Postbus 587, 2700 AN Zoetermeer

Van Nature Anders zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.