Geschiedenis

Hyperoil en H3

2005

Producent RI.MOS (www.rimos.com) verwerft een octrooilicentie via het Italiaanse ENEA (Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente). Het in Rome gevestigde Nationale Agentschap voor Nieuwe Technologieën, Energie en Milieu.

2006

Er werd begonnen met klinische studies in de mensgeneeskunde met een breed scala aan therapeutische behandelingen voor zweren en doorligwonden.

2007

Sinds januari is RI. MOS geaccrediteerd als MIUR-laboratorium (ministerie van Universiteit en Onderzoek). De eerste resultaten in de Clinica Barbantini in Lucca op het departement vulnologie, een van de belangrijkste nationale referentiecentra, overtroffen de meest optimistische voorspellingen.

2008

RI.MOS overlegt het technisch dossier en de nodige documentatie voor het verkrijgen van de registratie en CE-certificatie van Holoil® (merk voor de Italiaanse markt) en Hyperoil® (merk voor de buitenlandse markt) als medische hulpmiddelen klasse IIb.

2009 – 2012

RI.MOS start met de productverkoop onder de merknaam Hypermix® voor diergeneeskundig gebruik en in 2011 onder de merknaam Holoil® voor menselijk gebruik. Beide merknamen worden ingezet voor marketing op de Italiaanse markt.

13.02.2013

Het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift BMJ (British Medical Journal) doet verslag van de eerste wetenschappelijke publicatie over het gebruik van HOLOIL®1 in de behandeling van vaatzweren in “diabetische voet”. Letizia Iabichella, specialist in angiologie en vulnologie en auteur van het casusverslag “Het gebruik van een extract van Hypericum perforatum en Azadirachta in een gevorderd stadium van diabetische voet: een onverwacht resultaat”, documenteert de onverwachte klinische uitkomst van de Holoil® behandeling van gecompliceerde vasculaire zweren aan de voeten van een diabetespatiënt met complexe klinische behandeling, zoals vaak het geval is met zweren in de diabetische voet, met blootstelling aan botten, de neiging om uit te breiden in de diepte en gevoeligheid voor infecties die opnieuw optreden.

In het casusverslag wordt de klinische werkzaamheid van het gebruik van Holoil® gedocumenteerd, evenals de toediening ervan als “zelfmedicatie thuis”, uitgevoerd door familieleden. Het is het eerste medische bewijs dat een buitengewoon en relevant resultaat rapporteert met een geavanceerd autonoom multifunctioneel geneesmiddel op plantaardige basis, Holoil®, in moeilijke vasculaire zweren in de “diabetische voet”.

RI.MOS heeft in december 2012 een nieuw octrooi aangevraagd voor de productie en verkoop van een ander product, geoctrooieerd in Europa en in veel andere landen buiten Europa en in de Verenigde Staten.

RI.MOS is bij deze overname betrokken omdat deze uitvinding een even geldig alternatief voor Holoil® vormt, omdat dezelfde werkzame stoffen worden gebruikt, maar met een ander productiesysteem. De productiemethode voor de extractie van de actieve bestanddelen uit de twee fabrieken, Neem en Hypericum, is innovatief en vereist geen productie van oleoliet. Deze manier van produceren verbetert de stabiliteit van het extract en zal waarschijnlijk leiden tot een verlenging van de houdbaarheidsdatum in de nabije toekomst.

In maart 2012 startte de verkoop van dit nieuwe product onder de naam Hyperoil® in het buitenland.

2013

Het merk Holoil System® werd geboren. Het staat voor een productassortiment, bestemd voor mensgeneeskundig en diergeneeskundig gebruik vanuit een gelijksoortige productiefilosofie, gebaseerd op Neem en Hypericum, teneinde de behandeling van weefselletsels op alle mogelijke gebieden te ondersteunen. De Holoil System® familie omvat ook de nieuwe producten die in 2017 en 2018 op de markt zijn gebracht (dus Hyperoil®), H3 en Mykutis®.

2017

Lancering van H3, plantaardige geozoniseerde gel, geregistreerd als Klasse 1 medisch hulpmiddel. Het product is geïndiceerd voor de behandeling van stoornissen in de bloedsomloop, gekenmerkt door kramp, pijn en oedeem.

2018

Lancering van Mykutis®, een medisch hulpmiddel klasse IIb. Een revolutionaire mix van polymelkzuur, gefunctionaliseerd met het extract van Hypericum bloemen en Neem olie. Helpt bij weefselregeneratie en weefselherstel in het geval van acute en chronische verwondingen. Alleen voor gebruik in een ziekenhuis.

Bedrijfsvideo Hyperoil® en H3 (ontstaan en productie)

1 Het merk Holoil® in Italië is hetzelfde als het merk Hyperoil® in alle overige landen.